Untitled-1.png

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YOL ve YOLCULUK TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

1)  Yarışmanın Adı: “Yol ve Yolculuk” temalı fotoğraf yarışması

2)  Yarışmanın Organizasyonu:  Konya Büyükşehir Belediyesi

3)  KONU: ‘’Yol ve Yolculuk’’ teması  ile ;

Her yıl 3-5 Mayıs tarihlerinde icra edilen Hazret-i Mevlâna ve ailesinin   Konya’ya teşrif etkinlikleri çerçevesinde, bu yıl daha zengin içeriklerle çeşitli programlar yapılacaktır.

Hazret-i Mevlâna’nın babası Bahaeddin Veled ve ailesinin Belh’ten çıkıp uzun bir yolculukla Anadolu’ya gelmeleri ve son olarak  Larende’den (Karaman) Türkiye Selçuklu Başşehri Konya’ya Sultan Alââddin Keykubad’ın davetiyle teşrifleri bağlamında ‘’Yol ve Yolculuk’’ temasıyla fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Bu bağlamda;

 

 

4) AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığıyla yukarıda konu  kısmında belirtilen  kavram/kavramların tüm yönlerini fotoğraf sanatıyla anlatmak, bir görsel bellek oluşturmak ve  fotoğraf sanatını kullanarak  ileriye dönük güzel bir miras bırakmaktır.

 

 

5) YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:

Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride

·         Siyah-Beyaz ve/veya renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

6) GENEL KATILIM KOŞULLARI :

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 b) Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri , temsilcileri ve  Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir.(Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir) Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen  fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

 g) Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

 

k) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

l) Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

m) Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

n) Düzenleme Kurulu ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 o) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği sayıda fotoğrafı belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.

p) Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. E-kitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.

r) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.

 s) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir  ve jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi  yapılarak ilan edilir.

t) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç‟lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

 u) Yarışma sonuçları web yolveyoculuk.konya.bel.tr ve www.konya.bel.tr sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

7) Telif (Kullanım) Hakları:

a) Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

b) Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Konya Büyükşehir  Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

c)  Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin  arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Konya Büyükşehir Belediyesi ‟ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

d) Konya Büyükşehir Belediyesi;  fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

 c) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

f) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi‟nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 g) Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Konya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

h) Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

 j) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin www.konya.bel.tr  web adresi   Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ve bağlı bulunulan daire başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.

k) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu yetkilidir.

l) Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi  http://yolveyolculuk.konya.bel.tr/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin fotoğraflarının Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tüm çalışmalarında ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda gösterilmesine izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8) Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://yolveyolculuk.konya.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek

c) Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin http://yolveyolculuk.konya.bel.tr/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.

d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb 'den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

g) Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde yolveyolculuk@konya.bel.tr adresinden veya 0332.352 81 11’den 8457 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi  sorumlu olmayacaktır.

 

 

9) Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Başlangıç Tarihi : 17.02.2020

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 04.09.2020 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 13.09. 2020

Sonuç Bildirim Tarihi : 16.09.2020

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Daha sonra duyurulacaktır.

 10) Seçici Kurul: (Alfabetik sırayla)

1-Erol DOĞANER -EFIAP

2- Kerim ARI-AFIAP

3-Mustafa ESER-EFIAP

4-Muhammet Ali ORAK-Konya Büyükşehir Belediyesi -Tarihçi

4- Ozan SAĞDIÇ-Devlet Sanatçısı

5-Reha BİLİR-ESFIAP

7- Ömer BARDAKÇI - Konya Büyükşehir Belediyesi-Kültür Sanat Müdürü

 

(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.)

11) Ödül-Sergilemeler:

 Birincilik 15.000.- TL

İkincilik 10.000.- TL     

Üçüncülük 5.000.- TL

Mansiyon 1000. – TL (3 Adet)

Sergileme (En fazla 42 adet) 250- TL

Satın Alma 250 - TL (Konya Büyükşehir Belediyesi’nin istediği sayıda)

12) Yarışma İletişim: Metin Adıgüzel

Telefon: 0332.352 81 11- Dahili: 8457

E-posta: yolveyolculuk@konya.bel.tr

 Web: www.konya.bel.tr  --   http://yolveyolculuk.konya.bel.tr/